Komisje bezpieczeństwa przy UM Tychy

Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 

Skład:

 • Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji UM Tychy

 • Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

 • Jarosław Dziendziel – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Tychach

 • Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach

 • Andrzej Ochman – Dyrektor Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach


Przedmiot działania :

 • komisja jest organem doradczym i opiniującym Prezydenta Miasta Tychy w sprawach szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

 • bezpieczeństwo na drogach

 • zmiany organizacji ruchu

 • inżyniera ruchu drogowego

 • zabezpieczenia utrudnień w ruchu drogowym

 • analiza stanu bezpieczeństwa na drogach