Nie reagujesz akceptujesz ! - Nie reagujesz akceptujesz - Komenda Miejska Policji w Tychach

Nie reagujesz akceptujesz

Nie reagujesz akceptujesz !

Kampania ma na celu przede wszystkim ograniczenie liczby przestępstw pospolitych, między innymi poprzez zwiększenie świadomości obywateli i wzmocnienie reakcji mieszkańców naszego miasta na naruszenia prawa w szczególnie uciążliwych przestępstwach takich jak: kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia, rozboje.

Dla sprawców, brak reakcji otoczenia na ich niezgodne z prawem zachowanie jest odbierane jako akceptacja społeczna. Dlatego istotnym jest dawanie wyraźnego sygnału przez mieszkańców regionu potencjalnym sprawcom, że ich negatywne zachowania nie pozostaną bez reakcji. Pamiętajmy, że zdecydowany i szybki odzew społeczeństwa zwiększa szansę zatrzymania sprawcy co pozwala nie tylko na zminimalizowanie szkód, ale także zapewnienie, że sprawca poniesie odpowiednie konsekwencje.

Należy przyznać, iż niejednokrotnie policjanci zatrzymują sprawców popełnionego przestępstwa właśnie dzięki szybkiej informacji i nie bagatelizowaniu problemu mieszkańców naszego miasta. Czujność niejednego sąsiada przestrzegła od włamania do mieszkania, jak i niejeden nietrzeźwy kierujący wpadł w ręce stróżów prawa dzięki zgłoszeniu obywatela. Takie zachowania są godne naśladowania, a współpraca zapewne bardziej owocna. Oprócz zwiększonego bezpieczeństwa w mieście, w świadomości potencjalnego przestępcy rodzi się lęk i obawa przed tak zwaną „wpadką”. Niejednokrotnie mieszkańcy są „oczami” i widzą znacznie więcej, czasem to przypadek sprawia, że osoba znajduje się w miejscu, gdzie dochodzi do przestępczego procederu. Dlatego współpraca z policjantami i szybka informacja będzie istotną do zaprzestania tego procederu i zatrzymania sprawcy. W przypadkach, gdzie liczy się szybka interwencja należy powiadomić dyżurnego komendy telefonując na numer 997 natomiast PRZYPOMINAMY, że jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat popełnionych przestępstw możesz również dzwonić na anonimowy telefon zaufania „Bezpieczne Tychy Dość Milczenia” - 32 327-7200 ZAPEWNIAMY ANONIMOWOŚĆ !

W kampanię są zaangażowani wszyscy policjanci garnizonu śląskiego. Wszystko po to, aby zwiększyć wrażliwość społeczną mieszkańców na różne przejawy przestępczości. Do współorganizacji kampanii społecznej „Nie reagujesz – akceptujesz” oprócz śląskiej Policji włączyli się między innymi: Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, TVP Katowice i inne środki masowego przekazu, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze (Telekomunikacja Polska S.A., SKOK Silesia-Centrum, TAURON Dystrybucja S.A., KZK GOP, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Południe S.A. - jako mecenasi kampanii) Patronat medialny nad kampanią objęły: Dziennik Zachodni, Gość Niedzielny, Polskie Radio Katowice, Echo Miasta.