Świadkowie proszeni są o kontakt. - Ogłoszenia - Komenda Miejska Policji w Tychach

Ogłoszenia

Świadkowie proszeni są o kontakt.

W m-cu lutym 2014r. w Tychach przy ulicy Przemysłowej (na wys. EC Tychy i SERTOP), kierujący pojazdem ........

W m-cu lutym 2014r. w Tychach przy ulicy Przemysłowej (na wys. EC Tychy i SERTOP), kierujący pojazdem o nieustalonej marce oraz numerach rejestracyjnych wskutek niezachowania należytej ostrożności najechał na słup oświetlenia ulicznego, stanowiący własność TAURON Dystrybucja a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat opisanego wyżej zdarzenia, proszone są o pilny kontakt telefoniczny lub osobisty z Zespołem d/s Wykroczeń KMP w Tychach, al. Bielska 46, pokój nr 40, tel. 3256-367 lub 3256-260.