Numer ratunkowy SMS - Komenda Miejska Policji w Tychach

Numer ratunkowy SMS

Numer ratunkowy SMS

Informujemy Państwa, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach uruchomiono
specjalny numer ratunkowy:

 


695 997 997


za pomocą którego osoby niepełnosprawne (głównie głuchonieme),
poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

 

Inicjatywa ta ma poprawić komunikację osób niepełnosprawnych z policjantami,
którzy odpowiedzą na każde wezwanie z prośbą o pomoc.

 

Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która w sposób złośliwy wywoła fałszywy alarm
poniesie odpowiedzialność karną.