Komendanci

Komendanci Jednostki

luty 1945 r. - Komendantem Posterunku Milicji Obywatelskiej w Tychach mianowano kpr. Jana SZCZEPANIAK

25.11.1954 r. - Pierwszym Komendantem Powiatowym Milicji Obywatelskiej mianowano por. Edwarda MENDRYS

01.01.1956 r. - powstanie Komendy Miasta w Tychach – Komendantem został mianowany ppor. Jan MŁYNARCZYK

01.1957 r. - 22.02.1965 r. - likwidacja Komendy Miasta i powstanie Komendy Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej w Tychach. Obowiązki Komendanta pełnił mjr Stefan CYBULSKI

04.07.1965 r. - 18.06.1968 r. - na Komendanta Miasta i Powiatu mianowano kpt. Tadeusza PEŁCZYŃSKIEGO

18.06.1968 r. - 31.08.1975 r. - Komendantem Miasta i Powiatu został ppłk. Stanisław BEDNARCZYK

01.09.1975 r. - Komendantem Miejskim Milicji Obywatelskiej mianowano ppłk mgr Zygmunta KALARUS

01.03.1981 r. - 15.08.1982 r. - Komendantem Miejskim MO w Tychach został ppłk Karol BRATEK

16.08.1982 r. - 15.07.1990 r. - Komendantem Miejskim MO, a następnie szefem Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych został ppłk. Stanisław ŚMIAŁEK

01.07.1990 r. - 15.04.1994 r. - do dnia 31.07.1990 r. obowiązki szefa RUSW powierzono podinsp. Zdzisławowi HARAŚ, który 31.07.1990 r. objął funkcję Komendanta Rejonowego Policji w Tychach

31.07.1990 r. - 30.04.1999 r. - od dnia 31.07.1990 r. do dnia 30.06.1994 r. funkcję Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji objął mł. insp. Jan RUSEK, a następnie w okresie od 01.07.1994 r. do 30.04.1999 r. Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

10.06.1999 r. - 31.05.2004 r. - funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Tychach pełnił mł. insp. Tomasz KUBICKI

02.06.2004 r. - 02.11.2006 r. - funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Tychach pełnił mł. insp. Ryszard PIETRAS

03.11.2006 r. - 26.03.2012r. - funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Tychach objął mł. insp. Janusz SOJKA

11.04.2012r. 31.01.2013r. - funkcję Komendanta Miejskego Policji w Tychach objął nadkom. Michał ŁUKASIK

01.02.2013r. do dnia 10.02.2013r. obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Tychach powierzono mł.insp. Dariusz NOWAK, a następnie od 11.02.2013r. do 14.12.2016r. pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

15.12.2016r. do dnia 15.02.2017r.  obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Tychach powierzono mł.insp. Sławomirowi WOJTYLAK

16.02.2017r. obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Tychach powierzono mł.insp. Andrzejowi TRZCIŃSKI, a następnie od 26.07.2017r. do 3.04.2020r. pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

4.04.2020r. obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Tychach powierzono mł.insp. Arkadiuszowi KONOWALSKI, a następnie z dniem 1 lipca 2020r. został mianowany na stanowisko Komendnata Miejskiego Policji w Tychach

Powrót na górę strony