Chroń swoją tożsamość! - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Tychach

Wiadomości

Chroń swoją tożsamość!

Data publikacji 23.03.2015

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych . O skutkach nie zgłoszenia utraty dokumentu przekonała się przekonało się wiele osób, gdy do drzwi ich mieszkań zapukali komornicy. ZGUBIONE DOKUMENTY MOŻNA ZASTRZEGAĆ W BANKACH - OKOŁO 22.000 PLACÓWEK W CAŁYM KRAJU (nie trzeb nawet mieć konta bankowego)

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (www.dokumentyzastrzezone.pl) został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, karty płatnicze, dowód rejestracyjny). Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem! Wystarczy zgłosić się do swojego banku (lub do dowolnego, który wdrożył usługę zastrzegania dokumentów także przez osoby, które nie są klientami żadnego banku) i zastrzec numery seryjne utraconych dokumentów. Informacje są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu (m.in. do poczty, operatorów telefonii komórkowej, czy agencji pośrednictwa nieruchomościami)! Można chronić się przed przykrymi konsekwencjami utraty dokumentów.

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.

  2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Źródło: dokumenty zastrzeżone.pl