Biuro Ruchu Drogowego

Stop agresji na drodze!

Data publikacji 27.09.2023

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu, masz możliwość wysłania zgłoszenia do jednostki Policji, na terenie której popełniono wykroczenie. Zanim jednak to zrobisz, zapoznaj się z kilkoma wskazówkami, które przyczynią się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.

Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.

Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji:

  • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość,nr drogi/ulica),

  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,

  • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

Na podany adres e-mail można przesyłać filmy lub linki do zamieszczonych w Internecie zdjęć i filmów:

stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

Uwaga! Przesyłając materiał filmowy zarejestrowany przez siebie wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

Tutaj znajduje się lista skrzynek z całej Polski.

Na zdjęciu dwa samochody osobowe, jeden z nich znajduje się na powierzchni wyłączonej z ruchu

Powrót na górę strony